Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. I år skickas enkäten ut till nästan 75 000 personer i Västra Götaland. Undersökningen pågår mellan mars till juni.

Fingrar som rör skärmen på en surfplatta

Varför tycker vi på Ulricehamns kommun att det är viktigt att du svarar på enkäten?
Genom resultatet av enkäten får vi en kartläggning över hälsoläget i kommunen. Vi kan använda svaren som ett planeringsunderlag i våra verksamheter när vi planerar aktiviteter och insatser.

För att resultatet ska bli användbart är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Vi kan också se mönster över tid och jämföra våra svar med riket i stort, Västra Götalandsregionen andra kommuner.

Är du en av dem som fått enkäten?

Då hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten.

Mer information om hur du besvarar enkäten


Publicerat av Elin Johansson den 5 mars 2018, senast ändrad den 12 mars 2018