Äldreomsorgen i Ulricehamn får bra betyg i Socialstyrelsens mätning

Varje år genomför Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökningen ”Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre”. Undersökningen baseras bland annat på statistik och enkätdata.

Äldre personer som håller varandra i handen

Den senaste rapporten visar på positiva siffror för framförallt hemtjänsten i Ulricehamns kommun.

– Det är givetvis väldigt glädjande att 94 procent av de som deltagit i undersökningen är nöjda med helheten av sin hemtjänst, säger Nina Landström, verksamhetschef för äldreomsorgen i kommunen.

Resultatet placerar Ulricehamn på plats 67 i landet, och kommunen är därmed bland de
25 % bästa i landet när det gäller den totala nöjdheten med hemtjänst. Undersökningen visar också att de svarande som bor på äldreboende (särskilt boende) är nöjda med helheten av sin service.

– Det är skönt att vi får ett kvitto på att vi har nöjda kunder i Ulricehamn, säger Nina Landström. Det är tack vare vår personal som ger järnet varje dag. Men det finns också områden där vi behöver bli bättre och vi jobbar hela tiden med att utveckla och förbättra verksamheten, avslutar Nina.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 5 april 2018, senast ändrad den 5 april 2018 av