Införandet av planerings- och uppföljningsverktyg inom äldreomsorgen fortsätter

Med start i slutet av april inför Ulricehamns kommun det nya digitala planerings- och uppföljningsverktyg, TES, på vård- och omsorgsboendena (äldreboende). Verktyget används redan i hemtjänsten sedan två år tillbaka.

Äldre person får hjälp av vårdpersonal

Syftet med TES är att underlätta planeringen av arbetsdagen för personalen på kommunens boenden. Genom att organisera arbetet effektivare kan personalen lägga mer tid på att se till att de boende får den hjälp de är beviljade.

För den enskilde som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden medför systemet också en kvalitetssäkring. Verktyget ger en bättre kontroll på att beviljade insatser också utförs.

Parkgårdens vård- och omsorgsboende är först ut med att införa det nya systemet. Arbetet fortsätter efter sommaren med Solrosens vård- och omsorgsboende.


Publicerat av Elin Johansson den 17 april 2018, senast ändrad den 17 april 2018