Båtbryggorna på väg i Åsunden

Maj månad betyder båtbryggor i Åsunden och start på båtsäsongen. Egentligen gäller båtplatsen 15 maj – 15 oktober, men när bryggorna väl är i sjön och båtplatsavgiften är betald, går det bra att lägga i din båt.

Den stränga vintern med is på sjön gick hårt åt vår iläggningsbrygga och ramp. Ny brygga är beställd och kommer inom några veckor. Asfalteringen vid iläggningsplatsen kommer att göras om så snart vattenståndet sjunker. Det går bra att lägga i båten före detta är åtgärdat, men iaktta viss försiktighet då du backar ner din båt vid iläggningsbryggan.

Läs gärna mer om vad båtplats kostar och reglerna kring att hyra båtplats.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 maj 2018, senast ändrad den 2 maj 2018