Sanatorieskogen 1:8 utsett till Årets hus 2017

I dag presenterade stadsarkitekten Lars Stokka vinnaren av Årets hus 2017. Det blev byggherren till Sanatorieskogen 1:8 som kammade hem priset och som får en plakett att sätta på byggnaden. Huset är beläget på Lassalyckan och verksamheten i byggnaden går under namnet Orangeriet.

Huset på fastigheten Sanatorieskogen 1:8Sanatorieskogen 1:8

Motiveringen till vinsten

Reservoaren/Orangeriet har blivit ett attraktivt utflyktsmål. De vackra massiva stenblocken med sitt glimmer, tillsammans med det nytillverkade glastaket, nylagda tegelgolvet och välanpassade belysningen gör att byggnaden och rummet känns välkomnande. Det har varit viktigt att ta tillvara insidan av väggarna i reservoaren. Dessa visar en spännande historia och är viktiga kvaliteter att bevara.

Den nyöppnade entrén till orangeriet vänder vetter mot nordväst. Det är i tillägg öppnat en personal-/inlastningsentré mot sydost. Samtliga ytterväggar är bevarade i sin helhet på insidan. detta för att visa och bevara historien från då byggnaden fungerade som reservoar. För övrigt är det etablerat ett litet kök, en bardisk och några toaletter. I tillägg är rummet fyllt med bordsplacering för nästan 60 gäster. ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning har också installerats.

Bakgrund

Vattenreservoaren var i drift 1910-1950. Sedan dess har byggnaden i princip stått orörd under flera decennier. Byggnaden är klassat som kulturhistoriskt minne. Nuvarande ägare köpte byggnaden och har fått tillåtelse att förvandla reservoaren om de såg till att den också bevarades. Tusentals arbetstimmar senare används den nu som fest- och evenemangslokal.

Byggherre: Familjen Andersson, med Sanatarieskogen Event & Trading AB.

Årets hus är ett pris som delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra god bebyggelse i Ulricehamns kommun. Priset har delats ut årligen sedan instiftandet år 1994. Priset ska tilldelas den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun.

Vinnaren av priset Årets hus utses av en kommitté bestående av fem personer: kommunstyrelsens ordförande, ordföranden för samverkansnämnden miljö- och bygg, sektorchef miljö och samhällsbyggnad, kulturchefen och stadsarkitekten. Vid prisutdelningen överlämnas ett diplom med underskrifter från kommittén samt en plakett att sätta upp på den vinnande byggnaden till den byggherre som uppfört byggnaden.

Dag och tid för prisutdelning är ännu inte klart.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 11 maj 2018, senast ändrad den 8 maj 2018