Chefer ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap

Seija Berntsson Luhanko och Roger AnderssonSeija Berntsson Luhanko och Roger Andersson

Nyligen avslutade Ulricehamns kommun den femte omgången av chefsutvecklingsprogrammet. 11 chefer har fått ta emot sina diplom efter en 8 månaders lång utbildning.
”Riktigt bra och givande!” så sammanfattar två av deltagarna utbildningen.
Syftet med programmet är skapa förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap som främjar en effektiv kommunal verksamhet med god kvalitet och en god arbetsmiljö.
– Det bästa med utbildningen är nog helheten och bredden, säger Roger Andersson, enhetschef för försörjningsstöd. En viktig del är också möjligheten att skapa nätverk, i utbildningen deltar chefer från olika verksamheter i kommunen, det skapar en bra mix och är utvecklande, berättar Roger.
Seija Berntsson Luhanko, jobbar som enhetschef inom funktionsnedsättning.
– Utbildningen har varit väldigt givande för mig i min ledarroll, berättar Seija.
Även hon betonar hur viktig bredden i utbildningen har varit.
– Programmet består av många olika delar som tillsammans skapat en bra helhet, avslutar hon.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 juni 2018, senast ändrad den 13 november 2019