Ida har det gröna med i planerna

Som Tingsholmselev tänkte sig Ida Sjöberg en karriär inom konst eller textil. Det blev något helt annat. I sitt jobb som planarkitekt brinner hon för att skapa härliga miljöer runt om i Ulricehamns kommun.

Ida Sjöberg, planarkitekt på Ulricehamns kommunIda Sjöberg, planarkitekt på Ulricehamns kommun

– Jag läste konst och form på estetiska programmet och funderade sedan på att fortsätta inom textilområdet. Men en arbetsmarknadsdag på Tingsholmsgymnasiet fick upp mina ögon för att jag kunde utbilda mig till landskapsarkitekt, säger Ida Sjöberg.

Hennes intresse för utemiljöer och natur sände henne därför i riktningen mot Alnarps lantbruksuniversitet i Skåne där hon 2009 tog sin examen.
Steget togs direkt ut i eget företag där hon planerade trädgårdar och grönytor för privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Under fem år, där hon även hann få två barn, drev hon sitt företag.

– Efter andra barnet började jag längta efter mer regelbundna arbetstider. Jag bodde i Grovare så det kändes logiskt att titta i närheten. I min utbildning ingick detaljplanering så därför blev jag nyfiken på att testa jobbet som planarkitekt här i kommunen.

Sedan 2014 har hon därför varit anställd på kommunens planenhet och hunnit med att delta i översiktsplanen för Ulricehamns kommun och ansvarat för och deltagit i ett antal detaljplaner.

– Det är spännande nu när jag kommit tillbaka från ännu en föräldraledighet och ser att det börjar hända saker på de områden som jag var med och planerade för några år sedan, säger Ida Sjöberg.

Hennes bakgrund som landskapsarkitekt skiljer ut henne från de andra medarbetarna på planenheten.

– Jag brinner kanske lite extra för att träd ska bevaras vid en ny detaljplanering. Jag tycker också det är väldigt viktigt att se hur vi kan utnyttja naturen på ett smart sätt så att vi tar tillvara dess möjligheter och på så sätt skapar bra miljöer att vistas i.

När hon tar fram nya eller uppdaterar gamla detaljplaner har hon stor möjlighet att påverka utvecklingen av olika områden i Ulricehamn. Samtidigt görs arbetet i största möjliga samverkan mellan många olika parter från kommunen, invånare och exploatörer.

– Vi planarkitekter fungerar som projektledare som ser till att olika intressen tas tillvara och det gör det både till en svår och en kul utmaning, säger Ida.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 juni 2018, senast ändrad den 14 juni 2018