Kommunen utför mätning av tomtgränser

Ulricehamns kommun har påbörjat ett arbete med att utföra mätningar av tomtgränser i kommunen. Detta görs för att finjustera de digitala fastighetsgränserna och ajourhålla fastighetskartan. För dig som är fastighetsägare kan det innebära att gränserna i fastighetskartan kan komma att justeras.

Inmätning av stenmur

Vår mätare bär varselkläder och kan komma att behöva gå in i trädgårdar där gränser ska mätas. Om du som fastighetsägare inom tätbebyggt område vet vart dina gränsmarkeringar finns får du gärna synliggöra dessa för att underlätta arbetet för vår mätare samt undvika eventuell åverkan.

Arbetet kommer att pågå en tid framöver.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 19 juni 2018, senast ändrad den 19 juni 2018 av