Musikskolan startar nya kurser till hösten

Nu är det klart att musikskolan i Ulricehamn breddar sitt utbud ytterligare. I höst startar kurser i både bild/form och foto/film.

kritor, vattenfärger och papper

Musikskolan i Ulricehamn utökar sitt kursutbud ytterligare, till hösten startar tre nya kurser, bild/form, foto/film och en showkurs, som varit klar sedan innan.

-Vi har ansökt och fått pengar från Kulturrådet och kan därmed göra de här satsningarna, säger Fredrik Petrini, biträdande rektor för musikskolan.

Alla nystartade kurser kommer att vara kostnadsfria och det gäller även den kurs i teater/drama som startades under våren. Kurserna riktar sig till alla skolelever från förskoleklass upp till gymnasiet.

Bild- och formkursen kommer att förläggas till Tingsholmsgymnasiet där det redan idag finns ändamålsenliga lokaler. Även foto- och filmkursen kommer att delvis hålla till i deras lokaler.

-På Tingsholmsgymnasiet finns både utrymmen att utöva bild och form och redigeringsmöjligheter för foto och film. Det är ju jättebra att vi kan använda oss av de resurserna, säger Fredrik Petrini.

Anmälan är öppen redan nu och sker via ulricehamn.se/musikskolan.


Publicerat av Rebecca Berndes den 28 juni 2018, senast ändrad den 11 juli 2018