Andproblem vid Sturebadet

Under senare tid har mängden gräsänder vid Åsunden i centrala Ulricehamn blivit stor. Antalet är nu uppe i sådana dimensioner att området vid Sturebadet blir förorenat av spillning.

And simmar.

– Vi har satt in extra städning av Sturebadet, säger Hans- Åke Nilsson, enhetschef park och skog. Varje dag tittas stranden över och krattas vid behov, gräsmattan kommer sopas flera gånger i veckan. Trots detta är det svårt att hålla jämn takt med änderna.

Vattnet vid Sturebadet visade vid senaste provtagningen en hög andel skadliga bakterier, vilka kommer från fågelspillning. Ett extra vattenprov har tagits, resultat från detta väntas nästa vecka. Sturebadet är en av de mest använda badplatserna i kommunen och är också den enda som i nuläget bereder badgäster med fysiska funktionsvariationer en helt tillgänglig brygga.

En anledning till att änderna växt till så i antal, är sannolikt tillgången på mat.

– Vi vädjar därför till allmänheten att inte mata fåglarna här, säger Hans-Åke Nilsson.

Kommunen har nu hos länsstyrelsen ansökt om skyddsjakt på gräsand.

– Det är inte en åtgärd man tar till i första taget, men vi ser att vi nu är tvungna. Bedömningen är att den sanitära olägenheten för allmänheten är för stor, menar Hans-Åke Nilsson.

Jakten är primärt ett sätt att skrämma änderna till att sprida ut sig till andra boplatser. Beviljas kommunen skyddsjakt, kommer den att äga rum vid tidpunkter då platsen är som minst besökt av människor. Nära kontakt finns också med polisen.

Information kommer sättas ut på platsen vid aktuell tidpunkt samt ges i andra informationskanaler.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 12 juli 2018, senast ändrad den 12 juli 2018 av