Fortsatt tillväxt i årets befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun har under de senaste tre åren varit mycket expansiv. Det senaste året ökade befolkningen med 409 invånare, vilket är den största kända befolkningsökningen som kommunen har haft genom tiderna.

Illustration fom föreställer människor

Enligt den nya befolkningsprognosen väntas befolkningsökningen bli lägre under 2018 jämfört med de tre senaste åren. Därefter förväntas befolkningen öka i högre takt igen, till följd av det omfattande bostadsbyggandet som planeras under åren 2019-2023. Framförallt är det många barnfamiljer som väljer att bosätta sig i kommunen.

Födelsetalen förväntas öka under prognosperioden. Anledningen är att invånarna som tillhör de stora årskullarna, födda kring 1989-1993, nu kommer upp i åldrar då barnafödandet är högre.

Prognosen ett verktyg för verksamhetsplanering

För kommunens verksamhetsplanering väntas de viktigaste befolkningsökningarna i förskoleåldrarna och i de lägre skolåldrarna (6-9 år) samt bland kommunens äldre invånare. Under de kommande tio åren kommer den stora befolkningsgruppen med 40-talister upp i åldrar på över 80 år. Då bedöms behoven av hemtjänst och annan äldreomsorg bli större.

Under prognosperiodens senare år (2023-2027) förväntas befolkningstillväxten successivt avta till en nivå som ligger närmare kommunens mer långsiktiga trend för befolkningsutvecklingen. Den totala folkmängden i kommunen förväntas enligt prognosen bli ungefär 27 000 invånare år 2027. Kommunen arbetar dock för att bli 27 000 invånare redan år 2025.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 11 juli 2018, senast ändrad den 11 juli 2018 av