Kommunens ekonomichef i paneldebatt under Almedalsveckan

Ulricehamns kommuns ekonomichef Niklas Anemo kommer att delta i ett seminarium under Almedalsveckan. Temat är pensioner och hur pensionsskulden i kommuner och landsting kan hanteras på bästa sätt.

Ulricehamns ekonomichef Niklas Anemo åker till Almedalen.

Seminariet genomförs i form av en paneldebatt med representanter från bland annat SKL (Sveriges kommuner och landsting), landsting, fackförbund och Ulricehamn kommuns ekonomichef Niklas Anemo.

– Tanken är att vi ska prata om vilka som är kommunernas och landstingens största utmaningar fram till år 2030, säger Niklas Anemo.

När pensionsavgångarna tätnar framöver och pensionerna ska betalas ut påverkas ekonomin i kommunerna och landstingen direkt. En färsk statlig utredning slår fast att kommuner och landsting redan idag måste skapa utrymme och en plan för framtida pensionsutbetalningar.

Det är något Ulricehamns kommun redan gjort och det är bland annat därför Niklas Anemo bjudits in för att medverka under seminariet.

– År 1998 träffades ett nytt pensionsavtal och då bestämde Ulricehamns kommun sig för att inte fortsätta bygga upp en framtida skuld för kommande generationer att lösa. Det innebär att vi sedan dess betalar in till våra anställdas pensioner löpande, säger Niklas Anemo ekonomichef i Ulricehamns kommun.

Förutom beslutet att inte låta pensionsskulden växa ytterligare efter 1998 så har kommunen även lagt upp en plan för att lösa den pensionsskuld som hade byggts upp innan dess.

-Vi har avsatt pengar för att klara av de kommande utbetalningarna av den pension våra anställda tjänade in innan 1998. Med hjälp av placeringar och försäkringslösningar har vi minskat nettoskulden från 503 till 376 miljoner kronor mellan år 2013 och 2017, säger Niklas Anemo.

Att lägga upp en plan och planera inför de kommande utbetalningarna bidrar till att hålla en stabil ekonomi även kommande år.

– Våra pensionsåtaganden är kanske inte den största utmaningen vi har inför framtiden, men genom att vi hanterat vår pensionsskuld på ett ansvarsfullt sätt så har vi förbättrat vårt utgångsläge, säger Niklas Anemo ekonomichef i Ulricehamns kommun.

– Det ger oss bättre förutsättningar att hantera bland annat omfattande investeringar i nytt bibliotek, renovering av sim- och sporthall, nybyggnad av skolor, förskolor och äldreboenden, avslutar Niklas Anemo.

Seminariet i Almedalen hålls onsdag 4 juli, kl 13.45- 14.30. Men information om seminariet finns i Almedalsveckans program.


Publicerat av Rebecca Berndes den 2 juli 2018, senast ändrad den 3 juli 2018