Vattenkvaliteten på våra badplatser

Ulricehamns kommun genomför varje sommar mätningar av vattnets kvalitet vid de kommunala badplatserna.

Prångens badplats. Foto: Jan TövePrångens badplats. Foto: Jan Töve

Den senaste mätningen (mätning 3 juli) visade:

  • Sturebadet i centrala Ulricehamn – vattnet är otjänligt. Det betyder att halten bakterier i provet är förhöjda. Att bada i vattnet kan utgöra en hälsorisk och vi avråder tillsvidare därför från det.
  • Övriga badplatser – vattnet är tjänligt, vilket betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Nya mätningar av vattnet görs vecka 30 och 33. Ungefär en vecka efter mätningen får vi besked om resultatet.

På havs- och vattenmyndighetens webb kan du läsa mer om förklaringarna till tjänligt och otjänligt vatten.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats


Publicerat av Elin Johansson den 2 juli 2018, senast ändrad den 11 juli 2018 av Katrin Högborn