Vattenkvaliteten på våra badplatser

Ulricehamns kommun genomför varje sommar mätningar av vattnets kvalitet vid de kommunala badplatserna.

Prångens badplats. Foto: Jan TövePrångens badplats. Foto: Jan Töve

Algblomning i Åsunden

Just nu pågår algblomning i Åsunden. Alger kan vara giftiga och orsaka kliande utslag, magbesvär, ögonbesvär med mera. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Ofta kan blomningarna vara kraftiga lokalt i skyddade vikar om strömmar och vind samlar ihop algerna. Du kan söka dig till andra delar av sjön eller andra sjöar för att bada. Förhållandena kan vara annorlunda där. Är vattnet klart så är det ingen fara att bada. Tänk också på att inte låta din hund dricka eller bada i vatten där det råder algblomning!

Viktigt att tänka på vid algblomning – råd och mer information 

Den senaste mätningen som gjordes den 25 juli visade:

  • Sturebadet i centrala Ulricehamn – På grund av algblomning avråder vi just nu helt från bad vid Sturebadet, gäller både vid badplatsen och hundbadplatsen. Låt inte heller din hund dricka av vattnet.
  • Stora Björkens badplats i Älmestad – vattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Trädets badplats i Ätran – vattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Övriga badplatser – vattnet är tjänligt, vilket betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk..

Nya mätningar av vattnet görs vecka 33. Ungefär en vecka efter mätningen får vi besked om resultatet.

På havs- och vattenmyndighetens webb kan du läsa mer om förklaringarna till tjänligt och otjänligt vatten.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats


Publicerat av Elin Johansson den 1 augusti 2018, senast ändrad den 3 augusti 2018