Dags för funktionsnedsättnings brukarundersökning

För andra året i rad genomför verksamhet funktionsnedsättning en brukarundersökning. Undersökningen startar den första september och pågår till den sista oktober. Frågorna i enkäterna fokuserar på tre kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet och bemötande.

Person som läser punktskrift

Frågorna berör personer som bor på något av kommunens boenden eller har dagliga verksamhet, personliga assistans eller boendestöd.

Enkäten består av åtta frågor och kan besvaras på dator eller papper. Det finns också möjlighet att få bilder som stöd, eller att få frågorna upplästa för sig.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Frågor? Kontakta

Ann-Christin Efraimsson, verksamhetschef funktionsnedsättning
telefon: 0321-59 67 12 eller e-post: ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se

Lena Bergendahl
telefon: 0321-59 56 83 eller e-post: lena.bergendahl@ulricehamn.se


Publicerat av Gabriela Velasquez den 3 september 2018, senast ändrad den 3 september 2018 av