Nu kan du som är bosatt i Timmele ansöka om bidrag för extra ekonomiskt stöd

Du som tillhör Timmele församling har möjlighet att ansöka om bidrag ur Johan Fredrik Anderssons donation. Du kan ansöka om bidrag om du behöver extra ekonomiskt stöd på grund av svåra ekonomiska omständigheter.

Illustration med människor och hus

Skriv i ansökan

  • Vem eller vilka som omfattas av ansökan.
  • Beskriv kort din situation och vad pengarna ska användas till.
  • Bifoga gärna intyg eller liknande som kan styrka dina uppgifter!
  • Skriv med kontaktuppgifter och kontonummer (om kontonummer finns).

Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast den 12 oktober 2018

Skicka ansökan till:
Ulricehamns kommun
Ansökan Johan Fredrik Anderssons donation
523 86 Ulricehamn

eller mejla den till maria.winsten@ulricehamn.se


Publicerat av Gabriela Velasquez den 14 september 2018, senast ändrad den 14 september 2018 av