Kommunfullmäktige 18 oktober 2018

Här hittar du beslut i korthet samt webb-tv från kommunfullmäktige den 18 oktober.

Stadshuset i UlricehamnStadshuset i Ulricehamn

Information

Se informationen via webb-tv 

Val av presidium i kommunfullmäktige

Se ärendet via webb-tv
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Beslut: Val av ordförande och vice ordförande bordläggs.

Val av val- och arvodesberedning

Se ärendet via webb-tv
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige välja en val- och arvodesberedning för mandatperioden. Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen som gäller från och med 2018-10-15, ska val- och arvodesberedningen bestå av 9 ledamöter (inga ersättare). Val av beredningens ledamöter sker proportionellt. Till beredningen ska också en beredningsledare och en vice beredningsledare utses.

Beslut: Till val- och arvodesberedning väljs Börje Eckerlid (C), Inger Broberg (C), Lisa Åkesson (NU), Teresa Benkarcik (NU), Eva Grönbäck (M), Catharina Örtendal Rylid (M), Klas Redin (S), Emma Magnusson (S), Mattias Bengtsson (SD).

Sammanträdestider för kommunfullmäktige resten av 2018

Se ärendet via webb-tv
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige ordinarie sammanträden varje månad utom juli och augusti. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas följande dagar för resten av 2018: 25 oktober, 22 november och 13 december – samtliga kl. 18.00.

Beslut: Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 fastställs till 25 oktober, 22 november och 13 december – samtliga kl. 18.00.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Se ärendet via webb-tv
I skrivelse 2018-10-02 avsäger sig Emil Gustafsson (M) uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: Emil Gustafsson (M) befrias från uppdraget. Val av ny ledamot i kommunfullmäktige bordläggs.


Publicerat av Rebecca Berndes den 19 oktober 2018, senast ändrad den 19 oktober 2018