Hallå förälder! Vi vill veta vad du tycker

Nu är det dags att besvara årets föräldraenkät, enkäten riktar sig till dig som har barn i förskolan, grundskolan eller år 1 på gymnasiet. Syftet med enkäten är att föräldrars uppfattningar om förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska utgöra ett av flera underlag i verksamheternas förbättringsarbete.

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Du besvarar enkäten via den webbadress som skickats ut till dig via skolan. Har du inte fått någon länk? Då kan du ta kontakt med berörd skola för att få tillgång till enkäten.

 


Publicerat av Gabriela Velasquez den 14 januari 2019, senast ändrad den 14 januari 2019 av