Nytt år – nya taxor

Från årsskiftet är det många verksamheter som får förändrade taxor. I vår samlade taxebilaga kan du hålla på aktuella avgifter och kostnader.

Bild på händer

Bland annat hittar kostnader för serveringstillstånd, barnomsorgsavgifter och färdtjänsttaxa.

Samlade taxor för 2019


Publicerat av Gabriela Velasquez den 10 januari 2019, senast ändrad den 10 januari 2019 av