Tar du hand om någon som behöver din hjälp?

Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik? För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Men man kan också känna oro eller förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att man aldrig räcker till. Anhörigskapet kan vara föränderligt och oförutsägbart och man står som anhörig ofta i beredskap.

Bild på löv Foto: Helena LundbergBild på löv Foto: Helena LundbergFoto: Helena Lundberg

Som anhörig är du ovärderlig och för att kunna hantera och orka på bästa sätt, kan man ibland behöva stöd.  Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Vilket stöd behöver du? Det finns flera olika sätt att få stöd!

Vårens aktiviteter

Nu hittar du aktiviteterna för våren på anhörigstödets webbsida


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2019, senast ändrad den 13 november 2019