Ulricehamns äldre är nöjda med kommunens äldreomsorg!

Det är i Socialstyrelsens nationella mätning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, som Ulricehamn återigen får ett gott betyg av kommunens äldre.

Två personer som fikar

99 % procent svarar att de är nöjda med det bemötande de får att kommunens hemtjänstpersonal och 96 % känner förtroende för personalen. 94 % är sammantaget nöjda med kommunens hemtjänst.

Även de äldre som bor på något av kommunens äldreboenden är nöjda. 93 % känner sig trygga på sitt äldreboende och 96 % upplever att de får ett gott bemötande av personalen. 86 % är sammantaget nöjd med äldreboendet, vilket är högre resultat än riket i stort.

Carin Stangel, tf verksamhetschef för äldreomsorgen i Ulricehamns kommun, gläds åt resultat.

– Jag är stolt över äldreomsorgen i Ulricehamn, säger hon. Personalen gör ett fantastiskt jobb för våra äldre varje dag, vilket tydligt syns tydligt i det positiva resultatet, avslutar Carin.

Ensamhet och synpunktshantering är förbättringsområden

Socialstyrelsen mätningar visar också att det finns områden som behöver förbättras.

Vart de äldre kan vända sig om de har synpunkter och klagomål är ett tydligt förbättringsområde. Bara 35 % av de som bor på äldreboenden vet vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål. För personer med hemtjänst ligger siffran på 58 %.

– Detta är något som vi har jobbat med, berättar Carin Stangel. Men resultatet visar att vi behöver jobba vidare med frågan och fundera ut lösningar för hur vi ska nå ut med information till våra äldre. Vi vill gärna ha in synpunkter, det är en viktig del i vårt arbete med att utveckla verksamheten.

En annan fråga som får låga resultat är den som rör ensamhet. Bara 31 % av de som bor på äldreboende svarar att de inte besväras av ensamhet. För personer som har hemtjänst svarar 48 % att de inte besväras av ensamhet.

– Den upplevda ensamheten är stor utmaning, säger Carin Stangel. Det är inte bara kommunens insatser som påverkar den känslan. Det kan till exempel handla om att personen saknar besök från anhöriga eller har många vänner som gått bort. Från kommunens sida försöker vi att jobba med olika sätt att erbjuda aktiviteter för våra äldre. Det finns också möjlighet att få social samvaro som en insats från kommunen. Men även detta är något vi behöver ta med i vårt fortsatta utvecklingsarbete, avslutar Carin.

Vill läsa fler resultat från undersökning? Du hittar den och tidigare undersökningar på webbsidan undersökningar inom omsorg

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 januari 2019, senast ändrad den 13 november 2019