Gott betyg för Senior Sport School

Under hösten 2018 var det premiär för konceptet Senior Sport School i Ulricehamn. Nu är kursen avslutad och utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda med genomförandet.

Logotyp för Senior Sport School

Av de som besvarat utvärderingen svarar alla att de kommer att fortsätta i aktiviteter som de har provat på genom Senior Sport School. Alla upplever också att de har fått ett större socialt nätverk och ökad motivation till en hälsosam livsstil. Samtliga rekommenderar också kommunen att fortsätta med satsningen.

–  De är jättekul att det blivit en sådan succé, säger Carin Stangel, tf verksamhetschef för äldreomsorgen. Nu fortsätter vi med en ny kurs i vår och mest troligt ännu en omgång under hösten, berättar Carin.

Med hjälp av utvärderingen kan innehållet i kursen också ses över utifrån deltagarnas synpunkter och önskemål.

– Det känns extra kul när man höra att gruppen som deltog under våren kommer att fortsätta träffas även nu när kursen är avslutad, berättar Carin Stangel. Då har vi verkligen uppnått vårt syfte med att starta igång projektet.

För att skapa en naturlig ingång till mötesplatsen Oasen, hålls de teoretiska utbildningstillfällena i Oasens lokaler.

– För oss är det viktigt att knyta samman Senior Sport School med Oasen, berättar Carin. Förhoppning är att fler ska upptäcka de möjligheter som finns på Oasen. Att bekanta sig med lokalerna kan göra att man vågar ta steget och besöka Oasen även efter man gått kursen, avslutar Carin.

Nästa omgång av Senior Sport School startar den 8 februari.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2019, senast ändrad den 13 november 2019