Öppet hus med tårta då två fritidsgårdar blir en

Fritidsgården Forum stänger och flyttar in till Ungdomens hus som samtidigt sänker sin övre åldersgräns till 20 år, efter beslut i kommunstyrelsen. Nu välkomnar Ungdomens hus alla barn och unga 10-20 år.

unga personer som sitter på en trappa

Forum var fram till nyligen den kommunala fritidsgården för alla som går på mellan- och högstadiet, medan Ungdomens hus riktade sig till gymnasieålder och upp till 25 år. Byggnaden på Stenbocksgatan 47 som Forum låg i, är inte tillgänglighetsanpassad för fritidsgårdsverksamhet och ska nu sluta användas av kommunen.

Nytag om ungdomsverksamheten

Med den nya enheten ungas mötesplatser tar kultur och fritid ett nytag med ungdomsverksamheten. Enhetschef Amir Mahmutovic och hans medarbetare har i uppdrag att bygga upp och driva enheten med utgångspunkt från ungdomens hus. Målet är att tillsammans med andra relevanta aktörer i kommunen erbjuda en meningsfull fritid till barn och unga 10-20 år, det vill säga för de drygt 3 000 barn och ungdomar som bor i kommunen idag. Ungas mötesplatser planerar att jobba mer tydligt med integration och mångfald och ska även utöka arbetet med ungas delaktighet, inflytande och engagemang.
– Tillsammans med min personal ska vi skapa bra fritidsverksamhet för alla unga runt om i kommunen, inte bara de som bor i Ulricehamn, säger Amir Mahmutovic, enhetschef på ungas mötesplatser.

Mobil verksamhet

Med förändringarna får verksamheten loss resurser som gör det möjligt att arbeta mer mobilt och nå unga på fler ställen i kommunen. Utöver Ungdomens hus ska verksamheten finnas ute i skolorna och hålla i aktiviteter både under och efter skoltid. Till hösten är ambitionen att kunna erbjuda öppen och riktad verksamhet även i kransorterna Gällstad, Hökerum och Blidsberg. Då är planen att ha Ungdomens hus öppet även på lördagar. Tidigare satsningar som Familjelördagar och Sommarvågen fortsätter och kommer att utvecklas.

Öppet hus

Fredagen den 22 februari klockan 15-21 firar Ungdomens hus sin nyöppning och bjuder in föräldrar, barn, ungdomar och andra nyfikna på öppet hus.
– Det är bara att droppa in under dagen. Vi berättar om vår verksamhet, omorganisationen och visionen framåt och tar gärna emot förslag och åsikter från alla som väljer att besöka oss. Vi bjuder på tårta. Alla är välkomna! avslutar Amir Mahmutovic.

Öppettider på Ungdomens hus från och med vecka 8

mellanstadiet     tisdag-fredag  kl. 14-17                                              

högstadiet & gymnasiet   tisdag-fredag  kl. 18-21 (kl. 23 på fredagar)

Adress: Nygatan 21, Ulricehamn.
webbinfo: ulricehamn.se/ungdomenshus

För mer information kontakta:
Amir Mahmutovic, verksamhetschef Ungas mötesplatser
amir.mahmutovic@ulricehamn.se
telefon: 0321-59 51 73, 0766-43 51 73


Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 februari 2019, senast ändrad den 13 november 2019