Fritidsmässan: Mässan för allas rätt till en bra fritid

Den 21 mars anordnar Ulricehamns kommun fritidsmässan Fritid för alla, en mässa som vill hylla olikheter och stå upp för allas lika värde.

fritid för alla. mässan för en tillgänglig fritid.

– Vi vill visa på mångfald i samhället och lyfta fram våra unika förutsättningar. Vi vill också öppna upp för samtal om hur olikheter berikar och hur vi gemensamt kan verka för ett mer inkluderande samhälle, säger Maria Hagiwara, anhörigkonsulent och samordnare för mässan.

Mässan uppmärksammar vikten av bra fritidsaktiviteter som alla kan delta på, oavsett funktionsvariation. Mässan bjuder på tillfällen att prova på en mängd olika aktiviteter. Flera verksamheter från kommunen kommer finnas på plats men även traktens föreningar är inbjudna att delta, och många har nappat. Det blir allt från rullstolsbasket och pingis till dans med U-dance och korvgrillning med scouterna.

– Intresset från föreningslivet har varit stort vilket har varit jätteroligt, säger Maria Hagiwara. Jag hoppas såklart att vi kan fortsätta samtalet om hur vi kan erbjuda bra fritidsaktiviteter för alla våra kommuninvånare även efter mässan. Det finns en del osäkerhet kring funktionsnedsättningar men också en massa bra exempel vi kan lära oss av, avslutar Maria.

Mässan sammanfaller med världsdagen för Downs syndrom, en dag som brukar uppmärksammas genom att bära olika strumpor för att visa att olika är bra. Besökare uppmanas därför att vara med och ”rocka sockorna” på mässan. Mässan äger rum torsdagen den 21 mars, kl. 17-20 i sim- och sporthallen i Ulricehamn. Alla är välkomna. Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande inviger mässan tillsammans med chefer från Ulricehamns kommun.

Mer information finns på ulricehamn.se/fritidforalla

Frågor?
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent
maria.hagiwara@ulricehamn.se
0766-43 67 68


Publicerat av Ulricehamns kommun den 14 mars 2019, senast ändrad den 13 november 2019