Ulricehamns kommun inför jämförelsetjänst på webben

Nu blir det enklare för kommuninvånarna att via en tjänst på ulricehamn.se själva jämföra delar av kommunens service. Syftet är att öka insynen och underlätta för invånarna att följa kvalitén i den kommunala verksamheten.

Med jämförelsetjänsten kan kommunal service, såsom utbildning och äldreomsorg enkelt jämföras direkt på webben. Det går till exempel att mäta trivsel och trygghet på skolorna eller se hur nöjda personer är med sin hemtjänst.

–  När vi gjorde den stora kvalitetsrevisionen Kommunkompassen var öppna jämförelser något som togs upp som ett förbättringsområde, säger Håkan Sandahl, kommunchef. Det tog vi fasta på och det är bra att vi nu kan erbjuda våra kommuninvånare denna möjlighet.

Tjänsten kommer utvecklas efterhand och innehålla fler jämförelseområden.

Invånarna kan också via så kallade nyckeltalspubliceringar få en bild av hur Ulricehamns kommun står sig i förhållande till andra kommuner, både i närområdet och jämfört med riksgenomsnittet. Nyckeltalen bygger på nationell kvalitetsstatistik.

 Jämförelsetjänsten finns på ulricehamn.se/jamforservice

För mer information kontakta:

Håkan Sandahl, kommunchef
hakan.sandahl@ulricehamn.se
0766-43 50 11 eller 0321-59 50 11


Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 mars 2019, senast ändrad den 13 november 2019 av Ulrika Emtervall