Tvätta inte bilen på gatan!

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen! Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller asfaltsrester och andra kemikalier hamnar i mark och i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Foto: Sasin Tipchai från Pixabay

Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Beroende på var du står hamnar tvättvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna till vårt kommunala reningsverk. Och även om det kommer till reningsverk kan man inte där rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt.

Åk till en tvättanläggning

Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.
I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

Fakta om bilavfettning

Det finns fyra grupper av bilavfettning – välj rätt medel för ändamålet
1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i vissa fall klassat som ett ämne som vi bör sluta använda, ett så kallat utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts som asfalt och tjära. Nackdelen är utsläpp av kolväten och att naftan har giftiga egenskaper som innebär en belastning på vår miljö.
2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt pH-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Medlet fungerar för de flesta användare. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar man i den ordningen minskas miljöbelastningen.
3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning och är tänkt att lösa upp både oljelik smuts och damm.
4. Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel tillsammans med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan.

Mer information

Adresser till miljöstationer finns på https://www.ulricehamn.se/ och i miljökalendern som delas ut till alla hushåll i Ulricehamns kommun.
Aktuella listor på miljöanpassade bilvårdsprodukter finns på snf.se, under Kemikaliesvepet
Bra miljöval https://www.naturskyddsforeningen.se/
Svanenmärkta produkter http://www.svanen.se/

Kontakta miljöenheten

Har du synpunkter eller frågor kring att inte tvätta bilen på gatan så kan du kontakta miljöenheten via kommunens växel.
Telefon 0321 – 59 50 00


Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 april 2019, senast ändrad den 13 november 2019