Så här ser nya stadsbiblioteket ut

Kommunens urvalsgrupp är övertygade om att de valt den bästa visionen för nya stadsbiblioteket. I slutet av maj presenterades det för kommunens politiker och nu blir det också offentligt för kommuninvånarna.

– Förslaget vi valt står för nyfikenhet och flexibilitet. Lokalerna kommer att upplevas som öppna, rymliga och vara en självklar mötesplats för kommunens invånare. Det utvalda bidraget tar in utemiljön in i byggnaden på ett naturligt sätt. Alla tre bidragen är bra, men vi har valt det vi tycker är bäst, säger Lars Stokka, stadsarkitekt på Ulricehamns kommun som varit ordförande i urvalsgruppen.

Tre arkitektfirmor

Tre olika arkitektfirmor har lämnat in var sitt förslag enligt en diger specifikation som satts ihop av kommunens urvalsgrupp. Alla tre har uppfyllt dessa, men nu har alltså gruppen enats om ett.

– Vinnande förslaget är nytänkande men har ändå en fasad med inslag av tegel som varit vanligt i Ulricehamn historiskt sett. Nya stadsbiblioteket kommer att sticka ut och bli lite av ett landmärke för kommunen. Det har en tydlig identitet både interiört och exteriört med en tydlig koppling till staden och dess historia, säger Lars Stokka.

Stadsbiblioteket ska förutom att vara ett traditionellt bibliotek också ge plats för en så kallad black box, en slags omvandlingsbar samlingssal samt en särskild barnavdelning med sagorum. Det hela ska byggas i fyra etage, där väggarna till stor del kommer att bestå av glas. Det kommer att ge en känsla av rymd och öppenhet.

Med utsikt över sjön

Platsen för biblioteket är i centrum, i samma byggnad som Ica supermarket, med utsikt över sjön, nära busstation och gågata. Ytan som ska fördelas på ett bibliotek med utställningshall, samlingssal, mötes-, samtalsrum, arbetsplatser, och kafé med tillhörande utrustning ligger på cirka 2000 kvadratmeter.

Arkitektfirman Efem, Göteborg, som lämnat in vinnande bidrag får nu i uppdrag att ta fram fullständiga arkitektritningar samt färdigprojektera stadsbiblioteket.

Urvalsgruppen har bestått av Lars Stokka, stadsarkitekt, Anna-Lena Johansson, enhetschef bibliotek, Lena Brännmar, kanslichef, Crister Dahlgren, verksamhetschef, fastighet, Jenni Persson, upphandlingsenheten, My Andreasson, planarkitekt, Mårten Dahlin, extern arkitekt från Krook och Tjäder och Calle Bergman, Ica supermarket.

Fakta om nya stadsbiblioteket:

  • Budgeten för uppförandet av biblioteket är 90 miljoner kronor.
  • Biblioteket ska kunna ta emot cirka 85 000 besökare varje år.
  • De tre arkitektfirmor som bidragit med förslag har alla ersatts med 100 000 kronor.
  • De tre arkitektfirmor som deltagit är Accent arkitekter i Värnamo AB, Dahrén arkitekter och Efem arkitektkontor.
  • Planerad invigning för det nya stadsbiblioteket är oktober 2021.

Ur kravspecifikationen för nytt bibliotek:

“Stadsbiblioteket ska vara en byggnad som är en karaktärsfull och väl gestaltad märkesbyggnad som bidrar till att ge området en tydlig identitet.”

Kontakt:

Lars Stokka, stadsarkitekt, planenheten
lars.stokka@ulricehamn.se

Mobilnummer: 0766-43 50 34

Publicerat av Anette Westerlund den 29 maj 2019, senast ändrad den 7 juni 2019