Nya tobakslagen gäller från 1 juli 2019

En ny lag på tobaksområdet kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2019, lagen om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

cigarett nedstoppad i sanden

Rökförbud på fler platser

Lagen kommer framför allt att innebära ett utökat rökförbud i ett antal miljöer dit allmänheten har tillträde, där man särskilt uppmärksammat:

  • Uteserveringar till bland annat restauranger och caféer.
  • Utomhusområden i anslutning till inrikes färdmedel t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Inhägnade områden avsedda för idrottsutövning.
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde.
  • Entréer till allmänna lokaler, så som restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Utökat förbud mot tobaksprodukter

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser, samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret kommer att ligga på den som har den praktiska möjligheten att se till att rökförbudet följs. Den som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av lagen är också den som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. För entréer är det den som äger, bedriver verksamhet eller på anat sätt disponerar lokalen innanför entrén som ansvarar att rökförbudet följs.

Skulle rökning förekomma trots förbud får denna person avvisas från platsen. Avvisning från platsen får enbart göras med hjälp av polis och ordningsvakter. Ansvarig på plats får enbart informera och uppmana.

Skyltning

Den som har ansvaret för att bestämmelserna kring rökförbud ska efterlevas är även ansvarig att tydligt skylta och informera. Rökförbudsskyltar upp till maximalt A4-storlek kan sättas upp utan bygglov. Större skyltar måste sökas bygglov för.

Tillsyn

Kommunen har ansvaret över att tillsyna de rökfria miljöer som lagen omfattar.

Läs mer:

Information om nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida

Lagtext nya tobakslagen


Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 juni 2019, senast ändrad den 13 november 2019 av Anette Westerlund