Ulricehamns kommuns invånare ger bibliotek och simhall tummen upp

Under två veckor i april gjordes en nöjdhetsundersökning på två av kommunens verksamheter: sim- och sporthallen och biblioteket. Syftet var att ta reda på vad medborgare tycker om den servicenivå och information de erbjuds samt om verksamheterna överensstämmer med deras förväntningar.

Stadsbiblioteket. Foto: Sören HåkanlindStadsbiblioteket. Foto: Sören Håkanlind

Enkäten gick att svara på via kommunens hemsida eller på plats på biblioteket eller simhallen. Även kommunens service till föreningar utvärderades genom en enkät som skickades ut till de föreningar och studieförbund som kommunen varit i kontakt med.

Resultatet visade övervägande positivt, och särskilt nöjda vad de som tyckte till om biblioteket. På en skala 1-5, där 1 är ”mycket missnöjd” och 5 ”mycket nöjd”, blev genomsnittsvärdet för biblioteket 4,5, vilket motsvarar ett nöjdkundindex (NKI) på 90%. Motsvarande siffra för sim- och sporthallen blev 3,7, eller 74%. Även föreningarna verkade nöjda, 4,3, eller NKI 86.

-Vi är såklart väldigt glada och stolta över siffrorna, säger Lena Moritz, verksamhetschef på kultur och fritid.

Nu väntar djupare analys av resultatet för att se vad siffrorna mer kan lära verksamheten. Till exempel ska det undersökas om det är någon skillnad på vad man tycker beroende på ålder eller om man bor i centralorten eller utanför Ulricehamn.

-Vi strävar ständigt efter att bli bättre, och en sådan här enkät kan hjälpa oss i det arbetet, säger Lena Moritz.

Det var 200 personer som svarade på sim- och sporthallens enkät, 136 på bibliotekets enkät och 77 på föreningsenkäten.

 

För mer information kontakta:

Lena Moritz , verksamhetschef kultur- och fritid, Ulricehamns kommun
Telefon: 0321-59 51 70
Mobil: 0766-43 51 70

 

Bilagor:

Enkät stadsbibliotek
Enkät sim-och sporthall
Enkät föreningar och studieförbund

Analysrapport – enkät om verksamheten på stadsbiblioteket i Ulricehamn
Analysrapport – enkät om verksamheten i Ulricehamns sim- och sporthall
Analysrapport – enkät till föreningar och studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun


Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 augusti 2019, senast ändrad den 13 november 2019 av Ulrika Emtervall