Nya förbudsskyltar vid friluftsområdet vid Lassalyckan

Sex förbudsskyltar mot trafik med motordrivet fordon kommer sättas upp på Lassalyckans friluftsområde någon gång under de kommande veckorna. Skyltarna är av typen C3, ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II”.  På detta sätt vill kommunen komma åt den otillåtna körningen av motordrivna fordon runt om Lassalyckan.

Översiktsbild av Lassalyckans sport och friluftsområdeFlygfoto över Lassalyckans planer och anläggningar 2017. Foto: Bergslagsbild AB

Frågan om otillåten körning lyftes först av utvecklingsrådet, en grupp som består av idrottsföreningar som alla verkar vid Lassalyckan. Rådet hade märkt av en ökning av motordrivna fordon på vägar och spårområdet runt om Lassalyckan, och för att komma åt detta problem beslutades det att skyltar ska sättas upp i området.

Att motorfordon kör runt på friluftsområdet är problematiskt ur både miljö- och säkerhetsperspektiv.
– Många cykelleder och spår korsas av vägar, och det kan bli farliga situationer om en bil eller en motorcykel kommer farandes, säger Stefan Karlsson, driftsansvarig på Lassalyckan.

Sex stycken C3-skyltar av denna typ med tilläggstavla ”Gäller ej behörig trafik” kommer snart upp på Lassalyckans friluftsområde.

Dessutom har antalet människor som ofta besöker friluftsområdet ökat den senaste tiden. Därför känns det från kommunens sida extra viktigt att säkra upp området och tydliggöra för besökare vad som gäller. Idag står det ingenstans att det är förbjudet att köra sitt fordon på vägarna, och vägarna är tillräckligt stora för att vanliga bilar ska kunna komma fram.

– Endast skyltar kommer inte åt problemet med olovlig körning i området, men det är en bit på väg. Jag hoppas skyltarna också ska bidra till att besökarna hjälps åt att upplysa och påminna varandra om vad det är som gäller, säger Stefan.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 september 2019, senast ändrad den 13 november 2019