Ulricehamns kommun representerat på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg

På fredag 27 september presenterar Victoria Klaiber Svensson, kulturstrateg på kommunen och bibliotekarie Elin Liljemark projektet Bokstart – Idélabbet på Göteborg på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Foto: Carmilla Floyd

Hur upplever användarna vår verksamhet? Hur skapar vi verksamhet utifrån deras perspektiv? Dessa och liknande frågor har biblioteket och Familjecentralen ställt sig under våren då de arbetat med utvecklingsprojektet Bokstart – Idélabbet. Victoria Klaiber Svensson är kommunens kulturstrateg och även projektledare för projektet.

Verksamheten utifrån användarens perspektiv

Projektet har haft syftet att stötta och stärka små barns språkutveckling. Under förändringsarbetet har biblioteket och Familjecentralen tillsammans utforskat sin verksamhet, sina användare och sig själva utifrån vad användarna säger, tycker och upplever.  Till exempel har de försökt förstå de små barnens perspektiv genom att krypa runt i sina egna lokaler, eller köra runt varann på bokvagnar, s k barnvagnssafari . De har även haft samtal med föräldrar för att få in deras åsikter. Det har varit ett intensivt arbete som lett till nya och nyttiga insikter och en förändrad syn på verksamheten och vem den är till för. 

Nya insikter ledde till bättre verksamhet

Utifrån vad som kom fram i projektet har verksamheten förändrats. Hela barnavdelningen på biblioteket gjordes om, och på familjecentralen har böckerna fått plats bland leksaker och i barnens direkta närhet. Metoden de använt sig av heter användardriven innovation, även kallat tjänstedesign.
-Att testa att själv vara användare har varit oerhört nyttigt och lärorikt. Jag tror att denna metod, där man verkligen försöker lära känna och förstå sina användare, skulle kunna appliceras i flera av kommunens verksamheter och i all form av utvecklingsarbete, säger Victoria Klaiber Svensson.

Utvecklingsprojektet genomfördes med hjälp av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Kulturrådet.

Victoria Klaiber Svensson
0766-43 51 75


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 september 2019, senast ändrad den 26 november 2019