Kommunfullmäktige 21 november

Stadshuset, en byggnad i flera våningar med rött tegelFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Sd vill att man lägger igen blottlagda kablar i Vist

Ett antal kablar har blottlagts på grund av jorderosion i Vist. Detta önskar SD undersöks omedelbart.

Beslut: Motionen dras tillbaka eftersom UEAB redan sagt att de ska åtgärda saken.

Överbliven mat ska säljas till personal och elever

I Karlstad säljs överbliven mat i skolorna till elever och personal. I ett medborgarförslag föreslås att undersöka om det går att göra samma sak i Ulricehamn.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Fartsänkande åtgärder på Bronäs

I ett medborgarförslag önskar en person att det görs åtgärder för att sänka hastigheten vid Boråsvägen-Bronäsgatan. Anledningen är att många barn och unga finns i området.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Önskemål om dansbana på Stora torget

På dansens dag 28 och 29 april nästa år, föreslås en dansbana på 150 kvadratmeter på Stora torget. Detta så att U-dance, Buggie och Ulricehamnsbygdens folkdanslag ska kunna svänga sina lurviga.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Interpellationer

Fråga om förskola under utbildningsdagar

Se webb-tv

Mattias Bengtsson, SD, säger att kommunen regelbundet ordnar utbildningsdagar för sin förskolepersonal. Då stänger förskolorna och vårdnadshavare får vara hemma för att ta hand om sina barn, alternativt tacka ja till kommunens erbjudande om att lämna in barnen på en förskola de aldrig tidigare varit i. Tycker kommunstyrelsens ordförande att detta är lämpligt?

Fråga om sönderrivna soppåsar

SD:s Niclas Sunding har fått till sig att personer letar returburkar och pantflaskor i sopkärl. När de gör detta rivs soppåsar sönder och sopor hamnar rakt ner i kärlet. Detta gör all sopsortering onödig, trots att det är klart och tydligt att man ska göra det. Hur tänker kommunstyrelsens ordförande agera nu när han fått denna information?

Fråga om tiggarlägret i Ulricehamn

SD:s Niclas Sunding undrar vad kommunen tänker göra åt tiggarlägret som finns kvar, trots att det är olagligt. När tänker kommunen se till att tiggarna avhyses och marken saneras?

 

Uppdaterad beslutsprocess för detaljplaner

Se webb-tv

Riktlinjerna för detaljplaneförfarandet föreslås ändras, samtidigt döps processen för detaljplanering om till Riktlinjer för antagande av detaljplaner. Dessa vägleder kommunen när de ska behandla detaljplaneärenden så att de lagkrav som ställs uppfylls och att processen blir effektiv.

Beslut: Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas.

 

Högre avgifter för miljö och samhällsbyggnads tjänster nästa år

Se webb-tv

Nästa år blir till exempel livsmedelskontrollerna dyrare. Priset för de offentliga kontrollerna stiger från 1 340 kronor per timme till 1 384 kronor per timme. Tobakstillsynen kommer att kosta 984 kronor per timme, istället för som idag 950 kronor per timme. Se mer i dokumentet för taxor 2020 som publiceras efter justerat protokoll. Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2019 års belopp. Beloppen är uppräknade utifrån beräknade lönekostnadsökningar.

Beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från om med 1 januari 2020.

 

Tillsammans in i 2020-talet är budgetvinnare

Se webb-tv

Efter en lång debatt fick till slut Centern och Nya Ulricehamn igenom sitt budgetförslag. I år hade den döpts till Tillsammans in i 2020-talet. Att namnge sin budget var det fler partier som gjort. Socialdemokraterna och Liberalerna hade döpt sitt förslag till Ett hänsynsfullt Ulricehamn, Vänsterns budget hette För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Ulricehamn och Sverigedemokraternas budget kallades En trygg kommun för alla. Varken Moderaterna och Kristdemokraterna eller Miljöpartiet hade döpt sina budgetar.

Beslut: Centern och Nya Ulricehamn fick igenom sitt budgetförslag. Se budgeten i sin helhet i handlingarna nedan.

 

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan

Se webb-tv

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv art, vilket bland annat betyder att den har en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter.

Beslut: Motionen drogs tillbaka.

 

Vänsterpartiet och UEAB blir av med ledamöter

Se webb-tv

Vänsterpartiets Roger Andersson avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. UEAB blir en styrelseledamot kort när Peter Sprigg avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet.

Publicerat av Anette Westerlund den 22 november 2019, senast ändrad den 22 november 2019