Nytt år – nya taxor

Från årsskiftet är det många verksamheter som får förändrade taxor. I vår samlade taxebilaga kan du hålla på aktuella avgifter och kostnader.

Bild på händer

Bland annat hittar kostnader för serveringstillstånd, barnomsorgsavgifter och färdtjänsttaxa.

Samlade taxor för 2020


Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 januari 2020, senast ändrad den 16 januari 2020 av Ulrika Emtervall