Fritidsverksamhet från Grönahög till Gällstad

En förändring i fritidsverksamheten i Grönahög planeras från och med hösten 2020. Avsikten är att alla elever från Grönahög som är inskrivna i fritidshemsverksamheten kommer att ha den på Gällstad skola. Elever från Grönahög går idag på Lingontuvans förskola i Grönahög.

Bild på barn som ritar en skola på ett papper lika stort som ett bord.

Lagändring och platsbrist är anledningen

En ändring i skollagen som gäller från 1 juli 2019 är den främsta orsaken. Lagen säger att fritidshemmet ska samordnas och ledas av utbildad fritidspedagog. Det är något Ulricehamns kommun inte uppfyller med den organisation som idag finns på Lingontuvan.
En annan anledning till denna förändring är att lokalerna i Grönahög inte räcker till för både förskola och fritidshem. Fyra dagar i veckan bedrivs därför fritidshemsverksamheten i Grönahögs bygdegård.

– Vi måste följa lagen såklart och sedan är det viktigt att alla elever får samma möjlighet till kvalitativ undervisning även under sin fritidshemstid. Vi ser det därför som positivt att eleverna från Grönahög nu får gå med sina klasskompisar hela dagen och får en sammanhållen skoldag på ett ställe, säger Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun.

Till hösten blir alltså Lingontuvan en renodlad förskola.
– Vi är stolta över vår förskola i Grönahög och det finns inga planer på att förända den verksamheten framöver eller att dra ner på personal för att fritidshemmet försvinner. Istället är vi glada för att personalen kan fokusera på enbart förskoleverksamheten, säger Gülsen Özdenkos.

Inför mottagandet av fler elever i fritidshemsverksamheten på Gällstad skola kommer lokaler samt personalresurserna utifrån ett ökat antal barn ses över.
Idag är 13 elever inskrivna i Grönahögs fritidshemsverksamhet. Till hösten beräknas fem elever från Grönahög att börja i förskoleklass.

För mer information kontakta:

Gülsen Özdenkos,
Barn och utbildningschef
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se
0321-59 51 80

Publicerat av Ulrika Emtervall den 25 februari 2020, senast ändrad den 5 mars 2020

Kontakt