Ulricehamns kommun övar totalförsvar tillsammans med hela Sverige

Under 2020 övar Sverige sitt totalförsvar. Ulricehamn deltar, tillsammans med Sveriges övriga kommuner, i en av fyra aktiviteter som genomförs under året. Den första övningsdelen genomfördes för Ulricehamns kommuns del i januari. Syftet med övningen var att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och ta reda på vilka andra samhällsaktörer kommunen behöver samverka med på den regionala nivån. – Det första tillfället var en seminarieövning där vi diskuterade hur vi ska ta oss an de situationer vi kan komma att ställas inför. Övningen var alltså inget allmänheten märkte av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap, säger Pehr Johansson. För att bygga upp vår kunskap och utveckla vår förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, även under mycket svåra förhållanden, genomförs en nationell totalförsvarsövning under 2020. Totalförsvaret, det vill säga civilt och militärt försvar, är en viktig del för att avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot oss i Sverige. Genom ett robust totalförsvar ska vi kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. – Vi är i början av arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar. Årets totalförsvarsövning blir en temperaturmätare på hur långt vi har kommit och hjälper oss att ringa in frågor vi behöver ta vidare i den fortsatta planeringen, säger Pehr Johansson, krisberedskapssamordnare på Ulricehamns kommun. Årets övning är den första nationella totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen, där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Ulricehamns kommun krisövarUlricehamns kommun krisövar

Bakgrund och fakta

I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av
totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar.
• Övningen leds och samordnas gemensamt av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
• Drygt 400 deltagande aktörer: myndigheter, kommuner, länsstyrelser, regioner,
näringsliv, frivilliga försvarsorganisationer med flera
• Rikstäckande, med samverkan på nationell, regional och lokal nivå
• Inleddes i november 2019 och pågår under hela 2020
• Fyra övningsaktiviteter, varav en genomförs integrerat med försvarsmaktsövning
Aurora

 

Publicerat av Anette Westerlund den 17 februari 2020, senast ändrad den 17 februari 2020