Fler elever väljer Tingsholm till hösten efter omval

Omvalsperioden, då blivande gymnasielever har möjlighet att ändra sitt val till gymnasiet, är nu avslutad.

Ung kille med vänner i bakgrunden

– Vi kan konstatera att antalet sökande till Tingsholm ökar kraftigt från 146 elever den 1 februari till 179 efter omvalet. Det motsvarar en ökning på nästan 23 procent sedan förra sökomgången avslutades, säger Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet.

Antalet elever som sökt / program inför hösten

Program Antal sökande Antal platser Kommentar
Byggprogrammet:  11 sökande på 12 platser (normalt söktryck)
Elprogrammet: 20 sökande på 12 platser (osedvanligt högt söktryck)
Ekonomiprogrammet: 37 sökande på 32 platser (osedvanligt högt söktryck)
Estetprogrammet: 2 sökande på  4 platser (lågt söktryck)
Fordonsprogrammet: 6 sökande på  8 platser (normalt söktryck)
Handelsprogrammet: 12 sökande på 16 platser (ganska högt söktryck)
Industriprogrammet: 11 sökande på 12 platser (osedvanligt högt söktryck)
Naturprogrammet: 16 sökande på 16 platser (normalt söktryck)
Samhällsprogrammet: 26 sökande på 28 platser (lägre än vanligt)
Teknikprogrammet: 27 sökande på 24 platser (normalt söktryck)
Vårdprogrammet: 11 sökande på 16 plaster (ganska högt söktryck)

Övriga slutsatser som dragits efter årets sökomgång

Sökande till bygg- och anläggningsprogrammet sjunker kraftigt på andra gymnasier men är något som inte slått igenom Tingsholms byggprogram som i princip är fyllt till kommande läsår.
Det är bara några få elever som väljer att söka utbildningar inom vård, teknik, natur, samhäll, bygg och el i Borås.
Ett av programmen utanför kommunen som är populärt är Fordonsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet som har 13 sökande från Ulricehamn. 16 elever har valt att söka till något av landets naturbruksutbildningar. Andra program som växer i popularitet är Restaurang och livsmedel och hantverksutbildningar som frisör, florist med flera.

Frågor?

Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet
e-post: matthias.nordgren@ulricehamn.se

Publicerat av Ulrika Emtervall den 19 maj 2020, senast ändrad den 19 maj 2020