Åtgärder för att minimera smittspridning på restauranger och caféer

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer är det viktigt att varje företag gör sina egna bedömningar och vidtar de åtgärder som de anser vara nödvändiga, baserat på bland annat lokalernas utformning, verksamhetens storlek, gästbasen och praktiska överväganden. Har du som privatperson upplevt för trängsel kan du lämna ett klagomål här. 

Bild på ung kvinna i förkläde som tar en beställning av en kvinnlig gäst.

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter har en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tagits fram som planeras träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla året ut. Åtgärder som ska vidtas för att minsta trängsel omfattar alla ytor på serveringsstället.

Ett serveringsställe definieras enligt lagens 2 § som:

 • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet,
 • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och
 • där möjlighet ges till förtäring på stället.

Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda för att en viss verksamhet ska omfattas av kommunens tillsyn enligt den nya lagen. Som exempel på serveringsställen som omfattas av lagen anges i förarbetena bland annat restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier och prop.

Kommunen har inte tillsyn över trängsel på stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden som inte utgör serveringsställen.

För sådana platser gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Åtgärder i samband med servering 

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra (minst 1,5 meter mellan sällskap). En riktlinje för avståndet mellan gäster kan vara att hålla lite mer än en armlängds avstånd till varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. De kan även sitta vid bardisken om avståndet mellan dem är tillräckligt.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva vid en disk eller i kassan så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Bufféservering är tillåten så länge den kan ske utan att trängsel uppstår.
 • Samma regler gäller inne i restaurangen och på eventuell uteservering.

Informationsinsatser

 • Informera personal och gäster om att den som vet att han eller hon är smittad eller som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.
 • Informera personalen på serveringsstället om vad som gäller så att de i sin tur kan informera kunder och säkerställa att de krav som finns efterlevs.
 • Sätt upp information om förhindrande av smitta av covid-19 till personal, gäster och andra besökare.

Åtgärder för att minska trängsel och möjliggöra bra hygien

 • Markera avstånd på golvet för exempelvis köer.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
 • Erbjud gäster möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
 • Se till att personal, om det är möjligt, håller avstånd till varandra och regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.
 • Utöka era städrutiner. Var extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare eller annat.

Övergripande

 • Håll dig uppdaterad och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.
 • Verksamheten ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.
 • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 juli 2020, senast ändrad den 12 april 2021

Kontakt