Vi söker konstnärer för konst i nya stadsbiblioteket i Ulricehamn

Ulricehamns kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan till tre konstnärliga uppdrag i vårt nya stadsbibliotek

Skiss över det nya stadsbiblioteket inomhus ed runda bokhyllor, gulvägg oc flera våningar.Skiss över det nya bibliotekets ena våningsplan.

Uppdrag 1: Konstnärlig gestaltning av trappvägg
Uppdrag 2: Konstnärlig gestaltning av två väggar i övre entré
Uppdrag 3: Konstnärligt utformade golvmattor

Bakgrund/beskrivning

Ett nytt stadsbibliotek byggs snart i Ulricehamns centrum och beräknas stå färdigt i maj 2022. Stadsbiblioteket ska bli en karaktärsfull och väl gestaltad märkesbyggnad som ska bidra till att ge området en tydlig identitet. Barnperspektivet är av stor vikt för inomhusgestaltningarna. Alla barn ska ha tillgång till kulturupplevelser.

Vi vill att konsten i biblioteket tar plats och sticker ut. Besökaren ska få med sig konstupplevelsen även då man lämnat biblioteket och vilja komma tillbaka för att uppleva mer och samtidigt inspireras till läsning. Konsten kan bli just Ulricehamns biblioteks signum och bidra till husets identitet.

Uppdrag 1: Konstnärlig gestaltning av trappvägg

Gestaltningen ska ge identitet till stadsbiblioteket, vara språkstimulerande, fantasieggande och väcka nyfikenhet – ett konstverk som får ta plats och gärna inspireras av platsens historia och den intilliggande sjön.

Uppdrag 2: Konstnärlig gestaltning av två väggar i övre entré

Konstverken ska ge en tydlig identitet till stadsbiblioteket och det konstnärliga uttrycket ska på något sätt stimulera till läsandet och skrivandet. Särskild vikt läggs till historisk kunskap och gestaltningen får även bidra till upptäckarglädje och fantasi. Ett färg- och formspråk med ett berättande inslag eftersöks.

Uppdrag 3, Konstnärligt utformade mattor

Fem mattor med spännande motiv, färger och former efterfrågas. Mattorna ska kunna samspela med sin omgivning, med tanke på omgivande färger, hur besökarna rör sig i rummen och ge en ledtråd till var i biblioteket man befinner sig. Bland annat önskas en ”sagomatta”.

Intresseanmälan

Konstnärer ansöker om gestaltningsuppdraget genom att skicka in en intresseanmälan för uppdraget via konstpool.se (ny ansökan görs för varje enskilt uppdrag) senast 30 september 2020.

Välkommen med din intresseanmälan!

Publicerat av Ulrika Emtervall den 11 augusti 2020, senast ändrad den 19 april 2021