Kommunen avstår pengar från Skolverket

Ulricehamns kommun har beslutat att avstå det statsbidrag som Skolverket erbjuder för lärares karriärsteg. Pengarna är öronmärkta att användas på två av kommunens skolor och berör fyra befintliga lärartjänster i form av lönetillägg på 10 000 – 15 000 kronor i månaden.

Bild på barn som räcker upp handen i ett klassrum

— Vi har diskuterat frågan med rektorer och fackliga representanter om att tacka ja eller nej till dessa pengar. Uppfattningarna skiljer sig åt men jag bedömer inte att det skulle påverka arbetsmiljön på aktuella skolor på ett positivt sätt, säger Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun.

Regeringen vill genom erbjuden satsning stärka kompetensförsörjningen i skolan och öka läraryrkets attraktivitet. Skolverket har valt ut enheter utifrån att de har särskilt svåra förutsättningar med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.
Pengarna ska enligt Skolverket användas till två lärartjänster på Blidsbergs skola och två på Tingsholmsgymnasiets introduktionsprogram. De lärare som söker och kvalificerar sig till de så kallade karriärtjänsterna skulle få löneökningen under ett år.

— Egentligen vill vi ju inte tacka nej till pengar som ges för att premiera våra lärare som brinner för att utveckla sina arbetsplatser. Men, i detta fall har vi svårt att motivera uppdraget då det redan pågår flera insatser i linje med skolverkets mål. Dessutom arbetar bara nio anställda på vardera enhet, säger Gülsen Özdenkos.

Kommunen har gjort bedömningen att Blidsbergs skola redan är kompenserade med personalresurser vad gäller att öka studieron och förstärka organisationen kring elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av ett annat statsbidrag, Likvärdig skola, kommer man förstärka kompetensen kring nyanlända elever. På introduktionsprogrammet på Tingsholm är lärarrörligheten mycket låg och i Blidsberg har den blivit mer stabil. På Blidsbergs skola finns också redan två förstelärartjänster på totalt nio lärare.
Skolverket har erbjudit Ulricehamns kommun 680 000 kronor i statsbidrag som nu inte kommer begäras ut denna gången. Kommunen utnyttjar däremot de 3 145 000 kronor som erbjudits för de 37 förstelärartjänsterna som just nu finns inom kommunen.

För mer information

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se
0321-59 51 80

Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 september 2020, senast ändrad den 3 september 2020

Kontakt