Ulricehamn sätter fokus på flerspråkighet och nyanländas lärande

Ulricehamns kommun har blivit utvald som en av flera som får del av Skolverkets årliga satsning på undervisning av flerspråkiga elever. Kompetensutvecklingen ska komma kommunens 700 skolpersonal och chefer till gagn och kommer att pågå under flera år.

Bild på pedagog och barn på en förskola

– Vi är glada att vi har fått frågan och pengarna från Skolverket så nu förbereder vi för att få in detta i vår kompetensutvecklingsplanering som landar naturligt i vår utvecklingsprocess med inkludering det kommande åren, säger Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef kommunen.

Utvecklingsinsatserna planeras tillsammans med Högskolan Väst och består av olika delar. Vissa riktar sig till all personal, även till dem som arbetar med lokalvård och kostverksamhet på förskolor och skolor. Andra riktar sig specifikt till rektorer och någon del enbart för modersmålslärare.

– Personalen inom förskolan och skolan möter dagligen barn och elever som är flerspråkiga och har mångkulturell bakgrund. Det skapar nya utmaningar som personalen behöver bemöta utifrån senaste kunskap inom området och ge såväl personal som målgruppen förutsättningar att få en så god utveckling som möjligt, säger Gülsen Özdenkos.

4 435 000 kronor ger Skolverket för denna öronmärkta utbildningsinsats.

För mer information

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se
0321-59 51 80

Publicerat av Ulrika Emtervall den 16 september 2020, senast ändrad den 16 september 2020