En miljon kronor i stöd till Ulricehamns föreningsliv innan årsskiftet

För att hjälpa Ulricehamns föreningar att klara sin ekonomi delar kommunen ut ett extra stöd på en miljon kronor. Pengarna betalas ut omgående.

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Pandemin och bristen på intäkter har slagit hårt mot föreningslivet i kommunen. Föreningar med fasta kostnader för egna lokaler och anläggningar är särskilt drabbade. I tisdags tog kommunstyrelsens ordförande ett delegationsbeslut om det extra stödet.

– Föreningslivet är en viktig del av kommunens utveckling. Samtliga nio partier i kommunfullmäktige är eniga om att vi behöver stötta de ideella krafter som betyder så mycket för så många, säger Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.
Stödet ges i form av en trettioprocentig ökning (beräknat på 2019 års siffror) av redan pågående driftsbidrag till idrottsplatser, driftsbidrag till övriga anläggningar, driftsbidrag till allmänna samlingslokaler och lokalbidrag. Kostnaden för bidragsökningen på trettio procent är 929 793 kronor. Genom att ge kommunens hembygdsföreningar ett extra stöd på 70 207 kronor hamnar det totala stödet på en miljon kronor. Stödet betalas ut omgående till de föreningar som redan får bidragen och kräver ingen extra ansökan.

–I oktober visade vår enkät till föreningslivet att läget var under kontroll. Men sedan förändrades det snabbt. Höstens aktiviteter, arrangemang och intäkter uteblev. Därför arbetade vi fram ett förslag för att snabbt kunna betala ut det extra stödet. Tack vare kommunstyrelsens beslut förbättras nu läget för en stor del av kommunens föreningar, säger Lena Moritz, kultur- och fritidschef.

En förutsättning för att stödet ska kunna ges är att utbetalningen faller på budgeten för i år. Eftersom beslutet inte kunde invänta kommunstyrelsens sammanträde i januari gav kommunstyrelsen ordföranden i uppdrag att besluta på nämndens vägnar (med stöd i kommunallagen kapitel 6, 39 § och delegationsordningen §218 punkt 2.17).

För mer information kontakta:

Lena Moritz, kultur- och fritidschef
lena.moritz@ulricehamn.se
0321-59 51 70, 0766-43 51 70

Publicerat av Elin Ohlsson den 23 december 2020, senast ändrad den 23 december 2020

Kontakt