Ulricehamn lovar mer för klimatet

Igår lanserade Klimat 2030 kommunernas klimatlöften. Ulricehamns kommun bidrar med 5 nya löften och är nu uppe i totalt 13 löften om åtgärder för att minska utsläppen under 2021.

En bild med texten Vi är en del av Klimat 2030 Västra Götaland ställer om

Kommunernas klimatlöften är en del klimatsamarbetet Klimat 2030, som drivs av Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen. Målet är att få kommunerna i regionen att minska utsläppen av växthusgaser under 2021. ”Det är dags att växla upp”, som Fossilfritt Sveriges samordnare Svante Axelsson uttryckte det under eventet.

Vid det digitala eventet i onsdags eftermiddag lanserades sammanlagt 330 löften från 48 kommuner i regionen. Åtgärder som innebär minskade utsläpp av 54 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 27 398 Thailandsresor eller 8 600 jordenruntresor med bil.

Ola Alinvi är kommunens miljöstrateg och ansvarig för miljöarbetet. Han berättar mer om initiativet:

Vad innebär Ulricehamns 5 nya löften?

Kommunstyrelsen beslutade om 5 nya löften vid senaste mötet. Det betyder att vi ökar takten i omställningen till miljöbilar i fordonsflottan och arbeta för att cykling underlättas och främjas. Fossilbaserade engångsartiklar ska bytas till flergångsartiklar eller artiklar som är biobaserade, förnybara eller återvunna. En anläggning för produktion av solel installeras och vi kommer att anordna event riktat till allmänheten om klimat.

Hur står sig Ulricehamn mot andra kommuner i regionen?

Vi är en liten kommun som med de 5 nya löftena nu har 13 klimatlöften för att minska koldioxidutsläppen. Att vi nu inom 13 olika områden arbetar med att mildra klimatförändringarna måste ses som en god ambition i relation till vår kommuns storlek. Sedan tidigare har vi antagit en resepolicy och en parkeringsplan som minskar utsläppen av växthusgaser. Det kommunala bostadsbolag STUBO erbjuder laddtjänster för boende på fem olika platser. På skolor och äldreboenden arbetar vi mot mål för hur stor klimatpåverkan får vara från livsmedlen och att matsvinnet ska minska.

Hur följs det upp?

Vi vill följa varje löfte och mäta minskningen i utsläpp av växthusgaser under 2021. Men miljöarbetet fortsätter som en del av kommunens normala verksamhet även efter 2021.

Vilka löften betyder mest för att minska utsläppen?

Transporter står för en stor del av växthusgasutsläppen. Jag är mycket glad att vi nu tar ett krafttag och förändra vår fordonsflotta i kommunen. Att ersätta fossilbaserade engångsprodukter med flergångsprodukter är en viktig insats likaväl som att arbeta med kosten på olika sätt, detta ger stora effekter. Det är viktigt att kommunen är föregångare och inspirerar invånare att ställa om.

Hur kan jag som invånare göra skillnad?

Det går att göra en hel del. Om vi tillsammans hjälps åt kommer det att få en märkbar effekt. Några av de viktigaste sakerna är att:

 • Använda de saker du har under en längre tid. Laga om något går sönder och tänk efter innan du köper nytt.
 • Återbruka. Vilket betyder att vi hittar nya användningsområden för saker, till exempel att måla om en möbel istället för att köpa en ny.
 • Undvika engångsartiklar. De är en stor miljöbov.
 • Byta till ett elbolag som producerar förnybar el, till exempel vindkraft.
 • Tänka igenom dina resor – skippa flyget. Sikta på en hemester istället och upptäck alla vackra platser och sevärdheter i Ulricehamns kommun.
 • Ät mer närproducerad mat, vilket innebär kortare transporter och minskade utsläpp.
 • Fundera över bilen. Transporter står för en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Minska dina resor om du kan och överväg en miljöbil om det är dags att köpa ny bil.

Ulricehamns 13 klimatlöften

 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 2. Våra nya personbilar är miljöbilar
 3. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 4. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
 5. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 6. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 7. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 8. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 9. Vi producerar egen solel
 10. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 11. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 12. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 13. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Läs mer:

Kommunernas klimatlöften (klimat2030.se)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 december 2020, senast ändrad den 17 december 2020

Kontakt