Gymnasieelever kommer tillbaka till skolan, men bara på deltid

Med anledning av regeringens direktiv kommer delar av de Tingsholmselever som idag har fjärr- och distansundervisning att läsa på plats från och med måndag. Detta efter nya råd från Smittskydd Västra Götaland.

Tingsholmsgymnasiets flaggaTingsholmsgymnasiets flagga

Smittskydd Västra Götalands rekommendation innebär att maximalt 20 procent av elevernas undervisningstid ska förläggas till skolan. I vissa ämnen är distansundervisning helt oproblematisk medan i vissa mer praktiskt orienterade ämnen är det i princip inte alls genomförbart. Därför kommer det nya upplägget att variera.
– Distansundervisning har fungerat bra. Mycket tack vare lärarnas skicklighet, elevernas tålamod och möjligheten att göra undantag för en del elever och vissa situationer. En del elever kommer mer till sin rätt medan några få missköter sig, säger Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet.

För skolans mer praktiskt inriktade yrkesutbildningar, där också de minsta klasserna finns, gäller en del yrkesundervisning på plats. Elever på högskoleförberedande program kommer att vistas på skolan i begränsad omfattning. De programmen har de största elevgrupperna.
– Vi tror att det här kommer bli bra. Vi har många åtgärder på plats för att minska riskerna. Vi har haft låga smittotal under hela pandemin och nu har smittspridningen sjunkit i vår kommun i två veckor i rad.

Vad som ska gälla för respektive klass meddelas av mentorn via redan upparbetade kanaler.

Vårdnadshavare kommer att få mejl från rektorn.

Det här gäller för veckan 4 och 5, därefter kommer nytt beslut att fattas.

Från och med nästa vecka blir det också möjligt att hämta matlådor för en vecka åt gången, så kallad kyld mat. Det behöver beställas via kommunens hemsida. Mer information om varm eller kyld mat, matsedlar, avhämtningsställen, tider finns där.

Publicerat av Anette Westerlund den 22 januari 2021, senast ändrad den 22 januari 2021