Dags att tycka till om en ny avfallsplan

En ny avfallsplan har tagits fram med syftet att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktig hållbar region.

En kartbild och texten Mot en hållbar och cirkulär framtid

Remissutgåva Regional avfallsplan, framtagen av Boråsregionen (pdf)

En gemensam avfallsplan för en hållbar region

Avfallsplanen är regionalt framtagen gemensamt med de sju andra kommunerna i Boråsregionen. En gemensam avfallsplan gör att kommunerna kan dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att tillsammans ta nästa steg mot den omställning som krävs.

I Boråsregionen ingår kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga. Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda och har tillsammans med ungefär 226 000 invånare (2019).
Avfallsplanen beskriver arbetet fram till 2030 med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning.

Sex målområden har arbetats fram med ett antal mål inom respektive målområde:
• Hushåll med maten
• Konsumera hållbart
• Använd de resurser vi har
• Sortera mera
• Fimpa skräpet
• Planera in plats för avfallet

Kom med dina synpunkter före 31 mars

Förslaget finns att tycka till kring 1 mars – 31 mars 2021
Skicka synpunkterna till: info@ueab.se
Märk mejlet med ”synpunkter Regional Avfallsplan”

eller skicka det via brev till:
”synpunkter Regional Avfallsplan”
Ulricehamns Energi
Box 123
52323 Ulricehamn

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 februari 2021, senast ändrad den 26 februari 2021