Michael Jensen är ny kultursekreterare

I rollen som ny kultursekreterare är Michael Jensen spindeln i nätet för kulturen i Ulricehamn. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 februari.

Kultursekreterare Michael Jensen.Kultursekreterare Michael Jensen.

I sin nya roll ska Michael utveckla det lokala kulturlivet. Det gör han genom att anordna arrangemang, samarbeten och kulturupplevelser för alla kommunens invånare och skolelever. Men han ska också arbeta med kulturmiljöfrågor, det vill säga att bevara, dokumentera och lyfta vårt lokala kulturarv i Ulricehamn. Det sistnämnda är något som ligger Michael varmt om hjärtat. Han har nämligen en bakgrund som arkeolog.

– Jag har en akademisk examen som arkeolog och ser särskilt fram emot att lyfta det unika med Ulricehamns och Bogesunds historia och kultur. Genom att informera om stadens och bygdens historia vill jag skapa en dialog kring vilka kulturmiljöer som är värda att skydda och vårda i samband med att staden expanderar. Eftersom staden växer i en historiskt snabb takt just nu känns det som en bra plats att börja på. Och jag ser mycket fram emot att få med så många parter och intressenter som möjligt i diskussionerna, säger Michael.

Michael kommer närmast från en tjänst på Arbetsförmedlingen. Men under flera års tid arbetade han med forn- och kulturlämningsinventering i bland annat Uppland, Västmanland och på Gotland, då för Skogsstyrelsen. Som arkeolog flyttade han mycket runt om i landet, men han har bott större delen av sitt liv i Ulricehamn.

– Ulricehamnsbygden har en väldigt rik historia, tätt sammankopplad med händelser som format svensk historia. I samarbete med den lokala turismsektorn hoppas jag att vi kan fortsätta att väva in det i marknadsföringen av kommunen. Jag har också en ambition om att levandegöra historien genom att samarbeta med skolorna och lyfta vårt lokala arv mer i undervisningen.

Michael Jensen efterträder tidigare kultursekreteraren Cecilia Dellow.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2021, senast ändrad den 9 februari 2021

Kontakt