Växelvis distansundervisning för Tingsholm igen

Under vecka 9 återgår Tingsholmsgymnasiet till det upplägg som gällt sedan månadsskiftet januari/februari, nämligen att eleverna överlag inte ska undervisas i skolans lokaler mer än 20 procent av undervisningstiden. Detta gäller för vecka 9 och 10.

Tingsholmsgymnasiets flaggaTingsholmsgymnasiets flagga

En eventuell ökning närundervisningen under vecka 11 beror på vilka rekommendationer vi får från regionens smittskyddsläkare. En del klasser har redan nu mer tid i skolans lokaler men det görs inom ramen för de undantagsbestämmelser som är tillämpliga (praktiska moment; prov och sårbarhet för distansstudier). Elever med individuella upplägg meddelas av lärare eller mentor.

Elever och vårdnadshavare informeras via mejl eller Google classroom. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta skolans personal.

Elever med specialkost måste själv kontakta köket för att förvissa sig om att respektive individuella önskemål tillgodoses.

Hämtluncher beställs på samma sätt som tidigare.

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 26 februari 2021, senast ändrad den 26 februari 2021