40 km/h blir det nya normala i Ulricehamns tätort

Från den 15 april gäller nya hastighetsgränser inom Ulricehamns tätort. I stället för 50 km/h som gäller idag, blir den nya hastighetsgränsen 40 km/h på de flesta gator inom tätorten. Hastighetsgränsen 30 km/h kommer i huvudsak att användas vid skolor. Det innebär att de bostadsområden som i dag har hastighetsgränsen 30 km/h kommer att få ändrat till 40 km/h för ett mer enhetligt och ett tydligare hastighetssystem.

Karta över hastighetsgränser i Ulricehamns tätortKarta över hastighetsgränser i Ulricehamns tätort

På infartsvägarna, vissa industrigator och den södra delen av Tre Rosors väg, upp till rondellen som går upp till Lassalyckan, kommer hastighetsgränsen ändras till 60 km/h.

Tryggare och säkrare trafik med lägre buller

Anledningen till ändrade hastighetsgränser är att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö och en bättre boendemiljö med ökad trygghet och lägre buller. Det ger även bättre förutsättningar för staden att kunna fortsätta växa och förtätas då man lättare kan uppfylla kraven för trafikbuller vid planering av nya bostäder.

Åtgärder och hastighetsmätningar

På infarten till stan på Marbäcksvägen kommer det att utföras hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalningar. Utöver det så finns inga andra åtgärder planerade i dagsläget förutom ändrad skyltning. Hastighetsmätningar har redan utförts på ett flertal platser och de kommer att följas upp med nya mätningar efter att hastighetsgränserna har ändrats för att utvärdera hur väl de efterföljs. Om det visar sig att hastighetsbegränsningarna inte följs, ses behovet av att justera gränserna över eller om det istället krävs någon form av hastighetsdämpande åtgärd.

Politiskt beslut av hastighetsplan

Ändringarna den 15 april grundar sig i den hastighetsplan som beslutades politiskt under 2020. Den innefattar också kransorterna norrut längs väg 46. Hastighetsändringar kommer ske även där, men i dagsläget avvaktar kommunen Trafikverkets planerade arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i vissa av orterna. Planen är att införa nya hastighetsgränser i kransorterna i samband med att Trafikverket utför sina åtgärder, detta för att få en bättre förståelse och efterlevnad av de nya gränserna.

Mer information

Hastighetgränser Ulricehamns tätort (pdf)

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: trafikogata@ulricehamn.se

Viktor Bodin, trafikhandläggare
Telefon: 0321-595263
E-post: trafikogata@ulricehamn.se

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 mars 2021, senast ändrad den 29 mars 2021

Kontakt