Distansstudier på deltid för gymnasiet ett tag till

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt distansundervisning på deltid för gymnasiet fram till och med 18 april.

Bild på en del av Tingsholmsgymnasiets fasad

Det innebär att undervisningen på Tingsholmsgymnasiet fortsätter enligt tidigare upplägg, det vill säga att cirka 30 procent av undervisningen sker på plats på skolan, resten hemma. För de allra flesta elever innebär det att de är på plats i skolan ungefär två dagar i veckan. Rekommendationerna kan dock ändras snabbt, det behöver alla vara förberedda på.

De elever som berörs har fått meddelanden från sin mentor.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 31 mars 2021, senast ändrad den 31 mars 2021