Tingsholmsgymnasiet skalar upp på plats-undervisning

Från och med vecka sex utökas på plats-undervisningen för nästan alla Tingsholmselever. Detta efter smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Istället för 20 procents undervisning på plats, blir det nu cirka 30 procents undervisning på skolan, resten hemma. Det innebär att de flesta studerar på plats i skolan två dagar i veckan, istället för en.

Tingsholmsgymnasiets flaggaTingsholmsgymnasiets flagga

Rekommendationerna kan ändras snabbt, och det behöver alla vara förberedda på.

De elever som berörs har fått meddelanden från sin mentor.

Publicerat av Anette Westerlund den 15 mars 2021, senast ändrad den 15 mars 2021