Vasared 1:15 utsett till Årets hus 2020!

Vi gratulerar ägarna och byggherrarna Else-Marie och Per-Arne Mattsson till att ha Årets hus 2020! Fastigheten heter Vasared 1:15 och ligger i Tvärred.

Bild på en röd enbostadshus i en våning

Kommitténs motivering:

Byggnaden har uppförts med känsla och stor noggrannhet. Val av material och utförande har varit väl avvägda. Det är till stora delar byggt av trä och andra förnyelsebara material. Den sammanbyggda vinterträdgården mellan hus och garage ger skydd för det nya klimatets ökade vind och nederbörd, den ger också möjlighet till växthusodling för husbehov samt ett spännande uppehållsrum året runt. 

Bedömningsområdena är väl uppfyllda. Det vill säga att byggnaden visar på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och har tagit hänsyn till platsen. Man har även lyckats med att uppfylla sammanhang till övrig omgivning, helhet och idé, skala, funktion och inte minst har byggnationen tagit hänsyn till sunda material och lösningar.

Beskrivningen av huset från ägarna

Ett rivningsfärdigt ödehus ersattes av en 1-plansvilla avsett för ett blivande pensionärspar, som sökte ett lantligt boende.
Fastigheten är ett hus som till stora delar är byggt av trä och andra förnyelsebara material. I väggar och bjälklag finns cellulosaisolering. Hela husets fasad inklusive detaljer är målade med Falu rödfärg, vilket är ett bra val av färg ur miljösynpunkt.
Den avskalade konstruktionen med gemensam profil på tak och garage, uppnås en tilltalande design tack var vinterträdgården som binder samman garage och bostadshus. Huset är även designat för att smälta väl in i den lantliga omgivningen.

Klart från början var att huset skulle vara energipositivt. Taket mot sydväst är helt täckt med solpaneler, därför är det fritt från genomgångar för ventilation mm. Systemet producerar idag ca. 2000 kWh mer än förbrukningen från hus och el-bil och är dimensionerat för att kunna försörja ytterligare en el-bil.

Den 50 m2 stora vinterträdgården mellan hus och garage ger även möjlighet till växthusodling för husbehov. Eken som tidigare stod på den plats där garaget är byggt, får nu tjänstgöra som golv och dörrar i vinterträdgården.

Priset, i form av en skylt att sätta på huset kommer att delas ut onsdagen den 31 mars.

Alla de nominerade bidragen 2020

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 mars 2021, senast ändrad den 29 mars 2021